Lake Placid 4 - Áp phích chương cuối
52 / 100

Lake Placid 4 - Chương cuối cùng

2012

Phần tiếp theo này xoay quanh Jim Bickerman, một kẻ săn trộm phát hiện ra rằng một hồ nước bị nhiễm cá sấu ăn thịt người.

Thể loại: Kinh dị Khoa học tưởng tượng