Áp phích năm 1997: Thoát khỏi New York
71 / 100

1997: Thoát khỏi New York

1981

Hoa Kỳ, 1997: Việc phạm pháp ngoài tầm kiểm soát, và New York đã bị biến thành một nhà tù an ninh tối đa, nơi giam giữ tất cả những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Khi một biệt kích khủng bố cướp chiếc máy bay mà tổng thống đang đi, khiến nó rơi ngay trên thành phố, các nhà chức trách chuyển sang một cựu thủy quân lục chiến bị kết tội cướp, một huyền thoại: Jena Plissken.

Thể loại: Hoạt động Khoa học tưởng tượng